Utrata prawo jazdy na stałe?

Prawo do kierowania pojazdem  kierowca może stracić, kiedy prowadził  pojazd pod wpływem alkoholu, kiedy spowodował wypadek lub kiedy przekroczył dopuszczalna ilość punktów karnych.

Osoba, której  zabrano prawo jazdy na okres ponad 1 roku, może (po upływie tego czasu) ponownie jeździć autem. Jednak, aby ponownie zasiąść za kółkiem, kierowca musi zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. Uzyskanie pozytywnej oceny, oraz  ustanie przyczyny, z powodu której praw jazdy zostało zabrane (to ustala urząd) daje kierowcy możliwość kierowania pojazdem. Z punktu widzenia prawa – decyzje o przywrócenie uprawnienia do jazdy wydaje starosta (a w mieście na prawach powiatu – prezydent miasta). Ubiegający się o prawo jazdy musi złożyć dokumenty, na podstawie których kandydat otrzyma numer PKK tj. (Profil Kandydata na Kierowcę). Jeśli ten uzyska pozytywny wynik, Ośrodek wydaje informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego. Prawo jazdy zostanie zwrócone kierowcy.

Istnieją jednak przesłanki, które nie dopuszczają do ponownego kierowania. Prawo jazdy nie zostanie wydane osobie która:

  1. W wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywna formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka , które działa podobnie jak alkohol
  2. W stosunku, do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu,
  3. Która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy został zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawniania.

Jeśli kierowca spowodował wypadek, a był pod wpływem alkoholu lub narkotyków i w wypadku tym zginęli ludzie prawo jazdy może zostać odebrane nawet dożywotnio.

 

 

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x