Ubezpieczenie OC

Co to jest ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych reguluje Ustawa,  która określa kto i kiedy powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC.

Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziłeś szkodę podczas wypadku czy kolizji drogowej. Twoją odpowiedzialność przejmuje ubezpieczyciel. Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 5 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód na osobie i do 1 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód w mieniu. Jeśli szkody będą wyższe ? będziesz musiał je pokryć z własnej kieszeni.

WA¯NE ? jeśli spowodowałeś wypadek to Twoje ubezpieczenie OC nie pokryje szkód, które poniesiesz Ty sam (np. uszkodzenie samochodu, obrażenia ciała kierowcy).

Kiedy działa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 h/dobę i dotyczy konkretnego pojazdu, niezależnie od tego kto prowadzi samochód (może to być Twoja żona, córka, czy też kolega). Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone nie tylko na terenie RP ale również na terytorium pañstw, których biura narodowe są sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego.

Kiedy mam kupić ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC musimy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego i przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu po drodze publicznej. Jeśli kupujesz samochód, najprawdopodobniej jest on już ubezpieczony. Upewnij się, że poprzedni właściciel przekazał Ci polisę OC. Sprawdź, kiedy ona się koñczy. Pamiętaj! z dniem zakupu samochodu, jesteś również nowym ?właścicielem? jego polisy OC. Zgłoś się jak najszybciej do ubezpieczyciela (wystawcy polisy) i jeśli nie chcesz być u niego ubezpieczony, złóż wypowiedzenie. Jednak i tak musisz zawrzeć takie ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela.
Nawet jeśli posiadasz pojazd niezarejestrowany ? przed wyjazdem nim na drogę publiczną musisz wykupić ubezpieczenie OC.

W jakich sytuacjach sam będę musiał pokryć koszty szkód?

W pewnych sytuacjach, ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu, zwróci się do Ciebie o jego zwrot (regres). Stanie się tak: jeśli szkodę spowodowałeś umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków), jeśli wszedłeś w posiadanie samochodu wskutek przestępstwa, nie posiadałeś wymaganych uprawnieñ do kierowania samochodem (prawa jazdy). Ubezpieczyciel wolny jest również od odpowiedzialności w sytuacji, gdy zbiegłeś z miejsca zdarzenia niezależnie od wielkości uszkodzeñ ( np. szkoda parkingowa).

Co mi grozi za brak OC?

Wykrywaniem przypadków braku ważnej polisy OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ogólnopolska baza polis komunikacyjnych prowadzona przez Ośrodek Informacji UFG w znaczącym stopniu usprawniła ten proces. Po 3 kwartałach 2014 roku ponad 40 tyś właścicieli pojazdów zostało wezwanych do udokumentowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo każda kontrola policji, podczas której zostanie stwierdzony brak ubezpieczenia OC ? może zakoñczyć się holowaniem pojazdu na parking strzeżony. W 2014 kary za brak ważnej polisy OC wynoszą od 560 zł nawet do 5040 zł. Jeśli spowodujesz wypadek, nie mając ubezpieczenia OC ? oprócz kary finansowej, będziesz musiał zwrócić kwotę odszkodowania, którą UFG wypłaci poszkodowanemu.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x