Czy kierowca może mieć podwójne ubezpieczenie OC?

Zasada kumulacji świadczeń oznacza, że posiadacz polis na życie lub ubezpieczeń NNW może otrzymać zsumowane zadośćuczynienie z kilku firm. Zatem wyższa składka przekłada się na większą rekompensatę po wypadku. Niestety, zasada ta ni dotyczy właścicieli polis komunikacyjnych OC.

Podwójne OC – nieopłacalne

Taka sama zasada nie dotyczy polis majątkowych (w tym ubezpieczeń OC dla kierowców oraz ubezpieczeń Autocasco Posiadacz wspomnianych ubezpieczeń, co do zasady nie powinien otrzymać odszkodowania większego niż wartość szkody (nawet jeśli zapłacił dwie składki). W związku z powyższym, podwójne ubezpieczenie jest nieopłacalne ekonomicznie, jeżeli dotyczy polis innych niż życiowe i NNW. W dodatku, pobranie podwójnego świadczenia za szkodę majątkową może narazić kierowcę na konsekwencje karne. Mimo zmiany przepisów problem podwójnego OC jest powszechny

 

Kiedy występuje podwójne ubezpieczenie OC kierowcy?

Kwestia podwójnego ubezpieczenia komunikacyjnego, najczęściej dotyczy obowiązkowych polis OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po zmianach prawnych, które obowiązują od 11 lutego 2012 roku, łatwiej można pozbyć się drugiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale to nie oznacza, że wszyscy kierowcy korzystają z takiej możliwości.

Podwójne ubezpieczenie OC może występować, jeżeli poprzednia polisa przeszła na kierowcę po zakupie pojazdu, a później zostało opłacone inne ubezpieczenie. W takiej sytuacji, nowy właściciel pojazdu może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, którą „odziedziczył” po sprzedającym (patrz artykuł 31 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Prawo do rozwiązania umowy niepotrzebnego OC przysługuje kierowcy również wtedy, gdy niechciane ubezpieczenie odnowiło się automatycznie po upływie roku (patrz artykuł 28a ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

UWAGA: Prawo do wypowiedzenia umowy niepotrzebnej polisy OC przysługuje kierowcy, jeżeli to ubezpieczenie odnowiło się automatycznie po roku lub zostało przejęte po poprzednim właścicielu pojazdu.

Warto nadmienić, że ustawowe restrykcje i zasady dotyczą tylko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców. Przepisy nie przewidują konieczności zapewnienia ciągłej ochrony z tytułu polisy Autocasco. W związku z powyższym, kierowca bez żadnych ograniczeń może wypowiedzieć umowę pierwszego lub drugiego ubezpieczenia AC.

 

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x