Kiedy OC nie pokryje szkody

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie pokryć szkody, mimo że posiadamy aktualne ubezpieczenie OC. Nie ma w tym żadnych pułapek ze strony ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC należy do grupy ubezpieczeñ obowiązkowych. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody powstałe w związku z użytkowaniem tego pojazdu. Niestety istnieją sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeñ może nie wypłacić żadnego odszkodowania.

Ubezpieczenie OC

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz wedle Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: ?zakład ubezpieczeñ nie odpowiada za szkody:

– polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,

– wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego, niż pojazd przewożący te przedmioty,

– polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,

– polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska?.

Dodatkowo trzeba się także liczyć z możliwością domagania się przez ubezpieczyciela zwrotu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy kierowca:

-?umyślnie spowodował wypadek,

-był pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, lub innych środków odurzających,

-jechał pojazdem mechanicznym, w którego posiadanie wszedł w sposób nielegalny,

-nie posiadał uprawnieñ do kierowania pojazdem (wyjątek stanowią sytuacje krytyczne; ratowanie życia ludzkiego lub pościg za osobą, która popełniła przestępstwo),

-zbiegł z miejsca zdarzenia.?

Dlatego warto zawczasu zapoznać się z powyższymi informacjami lub skontaktować się z agentami ubezpieczeniowymi, którzy z pewnością przekażą wszystkie niezbędne informacje! Szukaj dobrych multiagencji takich jak SuperUbezpieczenia.pl!

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x