Zatrzymanie prawa jazdy przez policję niezgodne z prawem?

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” twierdzą, iż nowe uprawnienia policji, polegające na zatrzymaniu  prawa jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, są niezgodne z Konstytucją.

Zatrzymanie dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem jest domeną sądów. Zatrzymanie prawa jazdy jest środkiem karnym, a takie – zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego – może orzekać tylko sąd. Stanowisko Iustitii w sprawie zatrzymania prawa jazdy przez policjantów brzmi następująco: „Zatrzymanie owo jest obowiązkowe, nie podlega kontroli sądu, jest natychmiast wykonalne, a kierowcy nie przysługują żadne środki odwoławcze poza ewentualną skargą do sądu administracyjnego, który może badać tylko zgodność decyzji z prawem, a nie jej merytoryczną zasadność. Co ważne, siłą rzeczy zdoła rozpoznać sprawę dopiero po upływie okresu, na który prawo jazdy zostanie zatrzymane”.

Co więcej, w ubiegłym roku większość decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, była uchylana przez sądy, które uznawały je jako bezpodstawne. Maciej Strączyński, prezes stowarzyszenia dodaje: „Mamy podstawy sądzić, że wprowadzenie wskazanego przepisu jest skutkiem tego, iż po wydaniu w 2014 r. w policji wewnętrznego zalecenia, aby szeroko stosować zatrzymywanie praw jazdy, większość (ok. 60 proc – red.) decyzji o zatrzymaniu praw jazdy była uchylana przez sądy jako bezzasadna. Ustawodawca postanowił zatem odebrać sądom możliwość uchylania tych decyzji, gdy stwierdził, że orzeczenia są zbyt korzystne dla obywateli”.

Podobnego zdania są przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy twierdza, iż zatrzymania prawa jazdy przez policję stanowi przejaw podwójnego karania, co w polskim prawie jest rzeczą niedopuszczalną.

 

Źródło: www.gazetaprwana.pl

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x