Sąd Najwyższy: Za zastępcze auto należy się zapłata z AC i OC

Sprawca szkody bądź jego ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić koszty najmu zastępczego samochodu, jeśli był przyznany z assistance. Ta uchwała Sądu Najwyższego jest ważna dla firm ubezpieczeniowych, ale też dla ubezpieczonych, gdyż wpływa na cenę ubezpieczeń samochodowych. 

Gdyby SN orzekł, że firmie ubezpieczeniowej, która pokryła koszty najmu pojazdu w ramach umowy assistance, nie przysługuje na podstawie art. 828 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody (z OC), mogłoby to wręcz podciąć rynek zastępczych aut. To dodatkowe ubezpieczenie zapewne by zdrożało i niektórzy by z niego rezygnowali. Sędzia Aneta Łazarska z Sądu Okręgowego w Warszawie, autorka pytania do Sądu Najwyższego: „Uchwała może nieco obniżyć koszt tej usługi, ale ponieważ rynek nie zna próżni, może podwyższyć nieco koszty ubezpieczenia OC”.

Sprawa: Compensa vs PZU

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Compensa domagała się od PZU, które w trakcie procesu zastąpiło Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (gdyż sprawcą wypadku i szkody był cudzoziemiec), zrefundowania kosztu wynajmu auta zastępczego dla poszkodowanej Anny R. Miała ona wykupioną w Compensie polisę autocasco z dodatkową opcją assistance. I chociaż PZU jako ubezpieczyciel sprawcy z polisy OC wypłacił jej 16,5 tys. zł za szkodę w pojeździe i holowanie, odmówił zapłaty za samochód zastępczy (688 zł). Sąd rejonowy zasądził żądaną kwotę. Uznał, że Compensa, która pokryła część szkody, ma regresowe roszczenie do sprawcy, w tym wypadku jego ubezpieczyciela z polisy OC (na podstawie art. 823 k.c.). Przepis ten wymaga jednak, aby firma ubezpieczeniowa żądająca regresu wypłaciła odszkodowanie do rąk poszkodowanego, a że Compensa nie wypłaciła „fizycznie” pieniędzy, to jej kontrahent wypożyczył zastępcze auto. ?To był też główny argument mecenas Alicji Jarząbek, pełnomocnik pozwanego biura.

 

Sąd Najwyższy przesądził, że ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu z ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody. Sędzia SN Marian Kocon wyjaśnia: „Mamy do czynienia ze szkodą, a jej naprawa nie musi nastąpić wyłącznie w pieniądzu, może też w naturze. Nie ma powodów, by wynajmu zastępczego auta nie obejmowała generalna zasada, że ten, kto pokrył szkodę, ma do sprawcy (jego ubezpieczyciela) roszczenie regresowe”

Opinia strony Rzecznika Finansowego

Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego: „Nie należy się obawiać wzrostu kosztów assistance, przeciwnie, mogą spaść, gdyż zakłady ubezpieczeń będą mogły w części uzyskać na drodze regresu zwrot poniesionych kosztów. Z drugiej strony wzrosną koszty ubezpieczeń OC komunikacyjnego zakładu ubezpieczającego sprawcę wypadku. Problem dotknie więc najbardziej towarzystwa o większym udziale w rynku ubezpieczeń OC niż assistance, bo one będą refundowały usługi assistance pozostałych firm. Dlatego w ich interesie leży promowanie sprzedaży ubezpieczeń assistance do OC komunikacyjnego. Oznacza to, że rynek ubezpieczeń assistance może się jeszcze mocniej rozwinąć na skutek walki konkurencyjnej.

 

Źródło: www.rp.pl

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x