Dowód rejestracyjny – kiedy możemy go stracić

Dowód rejestracyjny jest obok ubezpieczenia OC samochodu obowiązkowym dokumentem, którym każdy z kierowców musi się wylegitymować podczas ewentualnych kontroli policji.

Według polskiego prawa, w niektórych przypadkach policja ma prawo nam go odebrać .

Art. 132 ust. 1 Kodeksu drogowego wymienia takie przypadki, w których policja może zabrać właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny. Dowód może zatrzymać oprócz policji jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych, ale tylko wtedy, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu i gdy narusza wymagania ochrony środowiska oraz gdy dowód jest zniszczony albo wygląda na podrobiony. Jak można zatem uniknąć kary odebrania dowodu i jak można go odzyskać?

Policja ma prawo zabrać dowód rejestracyjny wówczas gdy:

 1. 1. stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
  a)zagraża bezpieczeństwu, w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  b)zagraża porządkowi ruchu,
  c) narusza wymagania ochrony środowiska;
  2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
  3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
  4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
  5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
  6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Należy pamiętać, że policjant, kiedy zabierze nam dowód musi nam wydać pokwitowanie. Potwierdzenie to daje możliwość  poruszania się bez dokumentu przez 7 dni – jednak według określonych warunków znajdujących się pokwitowaniu. Jeśli policjant uzna, że pojazd zagraża bezpieczeństwu, lub jeśli kierowca nie posiada ubezpieczenia OC samochodu – pokwitowanie nie zostanie wydane. Jazda w tym przypadku jest niedozwolona.

Zatrzymany dokument przesyłany do urzędu, który go wydał, chyba że istnieje podejrzenie, że był podrobiony, lub kierowca nie okazał polisy OC albo gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Dokument otrzymamy z powrotem, wówczas, gdy przyczyna przez którą nam go zabrano została usunięta.

Źródło: www.motofakty.pl

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x