Kiedy OC nie pokryje szkody

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie pokryć szkody, mimo że posiadamy aktualne ubezpieczenie OC. Nie ma w tym żadnych pułapek ze strony ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC należy do grupy ubezpieczeñ obowiązkowych. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody powstałe w związku z użytkowaniem tego pojazdu. Niestety istnieją sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeñ może nie wypłacić żadnego odszkodowania.

Ubezpieczenie OC

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz wedle Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: ?zakład ubezpieczeñ nie odpowiada za szkody:

– polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,

– wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego, niż pojazd przewożący te przedmioty,

– polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,

– polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska?.

Dodatkowo trzeba się także liczyć z możliwością domagania się przez ubezpieczyciela zwrotu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy kierowca:

-?umyślnie spowodował wypadek,

-był pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, lub innych środków odurzających,

-jechał pojazdem mechanicznym, w którego posiadanie wszedł w sposób nielegalny,

-nie posiadał uprawnieñ do kierowania pojazdem (wyjątek stanowią sytuacje krytyczne; ratowanie życia ludzkiego lub pościg za osobą, która popełniła przestępstwo),

-zbiegł z miejsca zdarzenia.?

Dlatego warto zawczasu zapoznać się z powyższymi informacjami lub skontaktować się z agentami ubezpieczeniowymi, którzy z pewnością przekażą wszystkie niezbędne informacje! Szukaj dobrych multiagencji takich jak SuperUbezpieczenia.pl!

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x